Skola fotografije FKVSV - web site Fotografski Edukativni Centar FKVSV - Skola Fotografije FKVSV Pocetni kurs fotografije u skoli fotografije FKVSV Napredni kurs fotografije, skola fotografije FKVSV Kurs Photoshop, škola fotografije FKVSV, Novi Sad

NAPREDNI KURS - STUDIJSKE FOTOGRAFIJE

skola fotografije studijski kurs

(decembar 2016, u fotografskom studiju škole u Pariskom Magazinu)

       Kurs je namenjen svima koji žele da se približe korak bliže profesionalnoj fotografiji. Polaznici će učiti kako da koriste fotografiju za izražavanje vlastitih ideja, zapažanja, utisaka i stavova. Uslov za pohađanje ovog kursa je predznanje koje pruža početni kurs. Uče se teme: portret, grupni portret, reklamna fotografija, stock, napredne tehnike obrade fotografije, postprodukcija, pri čemu će polaznici naučiti da se služe naprednim i kreativnim tehnikama korišćenja fotografske studijske rasvete kako bi predstavili svoje ideje. Ovaj kurs je logična nadogradnja osnovna znanja ali istovremeno može biti značajan u daljem usmeravanju polaznika i otkrivanju njihovih afiniteta.

Termini: u večernjim časovima a polaznici imaju mogućnost da sami biraju termin ili dan kada će se odvijati nastava.
Fond časova: 16 dvočasa - jednom nedeljno po 2 sata, i traje 4 meseca. Polaznici mogu da se dogovore da se radi 2x nedeljno i da se kurs završi za 2 meseca.

Grupe: Radi se u malim grupama do 8 polaznika, i tako se obezbeđuje najbolji kvalitet nastave. Grupe su različitih uzrasta a što je osnova za dobru i pozitivnu radnu atmosferu. Kurs nema nikakvog starosnog ograničenja.

Metodi rada: Predavanja se izvode na savremen i interaktivan način, kombinovanjem klasičnih i formalnih načina edukacije sa savremenim neformalnim metodama, kroz individualan i grupni rad, praktični rad uz insturkcije, kroz video beam prezentacije, demostracije vežbi i interaktivne konsultacije predavača u toku časova, sa ciljem da polaznici na interesantan, zabavan i savremen način poboljšaju svoju veštinu fotografisanja.

Predavač: akademski fotograf Boris Radivojkov (www.borisradivojkov.com), koji na sažet način predaje i prenosi znanja koja je sticao u zadnjih 15 godina, kroz radno iskustvo i učenje fotografije na akademiji umetnosti. Sistematizovano gradivo koje bi bilo potrebno učiti godinama predaje u okviru kursa koji traje samo 4 meseca. Pomoću knjiga ova znanja nije moguće naučiti, a postoje pojedine teme i tehničke pojedinosti kojh nema u knjigama o fotografij i uglavnom se uče kroz iskustvo.

Sertifikat: po završetku kursa dobija se sertifikat.

Saveti i konsultacije:
Besplatni saveti i konsultacije o izboru kursa kao i o kupovini i izboru foto opreme info: skolafotografije.rs@gmail.com / 063 669 744

Način pohađanja: u grupi, individualno.

- U grupi se odnosi na uobičajeni način u grupi do 8 polaznika.
- Individualno se odnosi na individualan rad sa predavačem po istom programu samo u tom slučaju je moguće završiti u kraćem roku ili pak ima veći izbor termina jer se ne uklapa sa celom grupom.

Za pohađanje ovog kursa neophodno je imati osnovno fotografsko znanje, odnosno nivo znanja i iskustva polaznika koji su završili početni kurs.

Lokacija: u ulici Kralja Aleksandra 12, Pariski magazin, sprat 2, lokal 43.
(Stara adresa je bila u Nikole Pašića 34, do 1. juna 2016. godine).

Upis stalno otvoren! Moguće birati različite termine.
Zainteresovani mogu se prijaviti putem sledećeg maila: borisradivojkov@yahoo.com / skolafotografije.rs@gmail.com ili na telefon
063 669 744 / 021 531 568.

Kontakt osoba Boris Radivojkov

 

 

RASPORED PREDAVANJA:

Celina - I
1 Čas: Uvod u fotografski studio
2 Čas: Foto studio - 1 svetlo - high key i low key
3 Čas: Foto studio - modifikatori, pozadine, backlight, butterfly
4 Čas: Editovanje fotografija
Celina - II
5 Čas: 2 svetla
6 Čas: 3 svetla
7 Čas: 4 svetla
8 Čas: Editovanje fotografija
Celina - III
9 Čas: Uvod u Stock fotografiju, primeri dobre prakse
10 Čas: Stock fotografija - Tema 1 (samostalne vežbe i organizacija polaznika )
11 Čas: Stock fotografija - Tema 2 (samostalne vežbe i organizacija polaznika )
12 Čas: Stock fotografija - Tema 3 (samostalne vežbe i organizacija polaznika )
Celina - IV
13 Čas: Obrada stock fotografija
14 Čas: Fotografisanje macro predmeta
15 Čas: Fotografisanje Hrane
16 Čas: Obrada stock fotografija hrane
podela sertifikata